Veľký Meder a okolie

Veľký Meder

Menšie, ale známé mesto Velký Meder, sa nachádzá  na juhozápade Slovenska a jeho približne 9.000 obyvatelov pravidelne doplňujú turisti. Cesta do tohto mesta sa vyplatí celoročne, hlavným lákadlom oblasti je totiž termálné kúpalisko s najteplejším prameňom v krajine (92°C). Mesto sa nachádzá kúsok od maďarských hraníc a od Bratislavy je vzidálená cca 65 km.

História

Z územia Veľkého Medera sa našli doklady osídlenia kultúry s lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny, ďalej osídlenia v starej bronzovej dobe, a najmä germánske sídlisko zo starej aj mladej rímskej doby.

Veľký Meder je jedna z usadlostí v Dolnom Žitnom ostrove s naj bohatšou minulosťou. Jej dejiny sú zachované v archívnych dokumentoch, v zaznamenaných ústnych podaniach, našich cintorínoch, kostoloch, kultúrnych pamiatkach a v sochách, ktorých pribúda čoraz viac od roku 1989.

Kultúra, pamiatky, termálne kúpalisko

Pre vyznávačov vodných športov ponúka dobré možnosti obľúbené rekreačné miesto obyvateľov mesta a vracajúcich sa turistov, jazero – štrkovisko pri meste so svojou 20 ha vodnou plochou a krásnou priezračnou vodou.

Z pamätných miest sú známe miesta „avargyűrű” (avarský prsteň), šibenický vrch pripomínajúci mečové právo, starý dub známy z legendy kráľa Mateja ako aj cintoríny a kostoly.

Velký Meder ponúka dostatečné kultúrne a športové možnosti pre všetkých. Turisti tu najdú historický rímskokatolický kostol z roku 1900, pamätníky obeťom I. a II. svetovej vojny a taktiež sochu maďarského hudebného skladateľa Bélu Bartóka. Príjemné počasie na Žitnom ostrove poskytuje ideálne podmienky pre pešiu turistiku, cyklotúru či objavovanie miestných prírodních rezervacií. Podmaní si vás národná prírodná rezervácia Klátovské rameno aČíčovské mrtvé rameno.

Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi bolo otvorené širokej verejnosti v roku 1974 na báze dvoch termálnych prameňov s liečivou vodou o teplote 57 – 68°C. Chemické zloženie geotermálnej vody je podobné piešťanským prameňom a vykazuje liečivé účinky na pohybové ústrojenstvo, kĺby a má regeneračné účinky na organizmus človeka. Zariadenie prešlo viacerými vývojovými etapami, až dospelo k súčasnému stavu kvality poskytovaných služieb. V roku 2004 sme otvorili letnú sezónu v celkove zrekonštruovanom areáli s obchodno – marketingovým názvom TERMÁLPARK – termálne kúpalisko Veľký Meder. Areál disponuje dvoma jednotlivo oddeliteľnými časťami. Zariadeniami na letnú sezónu v období od 1. mája až do 30 septembra a zariadeniami slúžiacimi návštevníkom každý deň v roku.